Microsoft Dynamics NAV
hos Elite IT

Dynamics NAV (tidligere kendt som Navision) er Danmarks mest populære og udbredte ERP-software (Enterprise Ressource Planning). Det en velprøvet og gennemtestet ERP-løsning, som tusindvis af virksomheder benytter verden over. 

Vi er eksperter i både Dynamics NAV og den bagvedliggende procesarkitektur, og vi skræddersyer problemknusende løsninger til alle størrelser virksomheder. Vi råder samlet set over mere end 75 års erfaring med NAV hos vores kompetente medarbejdere, og det gør os i stand til at lave et stærkt produkt og levere kompetent rådgivning for vores samarbejdspartnere.

Mange års erfaring med Microsoft Dynamics Navision

Elite IT udspringer af mange års erfaring fra erhvervslivet, og mange af vores medarbejdere har mere end 20 års erfaring på deres område, så vi er i en unik position i markedet, da vi har en indgående forståelse for forretningsdriften og procesunderstøttelsen bagved IT-systemet. Vi har samlet et hold af eksperter med højt specialiseret viden, og det giver os mulighed for at se de åbenlyse udfordringer og byde ind med innovative, skræddersyede løsninger.

Elite IT er bygget på vores medarbejderes erfaring, og vi tilbyder kompetencer indenfor softwareudvikling, mobile løsninger og systemintegration. Vi har samlet alle de kompetencer din virksomhed har brug for under et tag, og vi kan hjælpe dig med at få en velfungerende IT-løsning.

Ring til os på 88 16 88 10 og hør mere om, hvordan IT kan hjælpe dig.

Forudsætninger for Elite IT

For Elite IT drejer digitalisering sig hovedsageligt om 3 ting. IT skal understøtte forretningsprocesserne i virksomheden med fokus på følgende.

 

1.     Dataopsamling og Integration til andre systemer:

a.      Data oprettes kun et sted, og overføres automatisk til relevante systemer.

2.      Datasammenhæng:        

a.      Data relateres til relevante processer, så der skabes en sammenhængende arbejdsgang.

3.      Gennemsigtighed:

a.      Datasammenhæng skaber gennemsigtighed i arbejdsgangen, så medarbejderen hurtigt kan skabe sig et overblik

For Elite IT er det vigtigt at følgende forudsætninger er gældende for de softwareløsninger vi udvikler

·        Brugervenlighed – Brugeren skal opleve at softwaren er enkel at anvende i dagligdagen

·        Robusthed – Brugeren skal opleve at softwaren er robust og sikker at anvende

·        Enkel adgang til support – Brugeren skal opleve at det er nemt at få hjælp hvis systemet på trods af ovenstående ikke opfører sig som forventet.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi tror på, at begge parter i et samarbejde skal have de samme forventninger, hvis samarbejdet skal fungere. Derfor har vi skrevet lidt om, hvordan et samarbejde typisk vil forløbe, alt afhængigt af de udfordringer, som du står overfor i din virksomhed. 

Det vil desuden også give dig indtrykket af den proces, som du står overfor, hvis du skal igang med større eller mindre ændringer af dit IT-system. 

Konsulentassitance
For os er konsulentassistance større opgaver, det kan fx være en ny rapport, workshops, opdateringer, indførelse af nye tillægsprodukter, uddannelse af en medarbejder, diverse former for rådgivning, både til den løbende drift samt ved ændringer i den daglige forretningsgang.

En konsulentopgave er typisk kendetegnet ved, at opgaven kan løses indenfor en uges tid. 

Kundeservice
Kundeservice og vedligeholdelse er essentielt for at du får mest ud af Dynamics NAV. Det er hverdagens små og store spørgsmål; håndtering af licenser, abonnementer, mindre fejlrettelser, ændring i rapporter, udskrifter mm. 

Vi kendetegner vores kundeservice med hurtig kontakt med den rette medarbejder, som kan afhjælpe dit problem indenfor kort tid via telefon eller fjern-opkobling.

Forretningsmæssige ændringer
Som kunde står man her overfor nogle vanskelige valg. Situationen er den, at man enten har en gammel platform, der skal fornyes eller helt udskiftes med et nyt system. Eller også er ens forretning vokset så meget, at en ny platform med flere værktøjer til rådighed er nødvendigt for at komme videre i ens forretningsmæs-sige udvikling.
 
En forretningsmæssig opgave er dermed kendetegnet ved, at der er behov for en vurdering af ens forretningslogik samt en række analyser, der beskriver ændringen af forretningslogikken i forhold til den nye IT platform. 
 
Typisk kendetegnet ved, at opgaven løses over lang tid - 6 til 12 måneder er ikke unormalt. Der er mange involverede, og der er behov for en projektledelse, der løbende holder styr på hele projektet.

Systemmæssige ændringer og udvikling
Selv med et stort gennemprøvet ERP-system som Dynamics NAV, så vil der være områder, hvor standardsystemet ikke stiller den løsning eller værktøj til rådighed, som din virksomhed har brug for.
Der tilbyder vi at udvikle en specialløsning, der dækker lige præcis det behov du har. 
 
En udvikling er dermed kendetegnet ved, at der er behov for at afdække det reelle behov i form af en række workshops, hvor man får beskrevet selve opgaven. Dernæst skal hele opgaven udvikles, testes og implementeres i ens Dynamics NAV.
 
Systemmæssige ændringer er typisk kendetegnet ved, at opgaven løses over lang tid, og involverer flere personer med forskellige kompetencer.