FORRETNINGSNØRDER OG SOFTWARESNEDKERE

Elite IT - Business Central / Dynamics NAV

Elite IT

Vi er forretningsnørder og softwaresnedkere med en
stærk passion for forretningsprocesser og Business Central

Elite IT’s gummigeds App

Eksempel på Digitalisering:

For Elite IT drejer digitalisering sig hovedsageligt om 3 ting. IT skal understøtte forretningsprocesserne i virksomheden med fokus på følgende.

 1. Dataopsamling og Integration til andre systemer:
  • Data oprettes kun et sted, og overføres automatisk til relevante systemer.
 2. Datasammenhæng:
  • Data relateres til relevante processer, så der skabes en sammenhængende arbejdsgang.
 3. Gennemsigtighed:
  • Datasammenhæng skaber gennemsigtighed i arbejdsgangen, så medarbejderen hurtigt kan skabe sig et overblik

For Elite IT er det vigtigt at følgende forudsætninger er gældende for de softwareløsninger vi udvikler

 • Brugervenlighed – Brugeren skal opleve at softwaren er enkel at anvende i dagligdagen
 • Robusthed – Brugeren skal opleve at softwaren er robust og sikker at anvende
 • Enkel adgang til support – Brugeren skal opleve at det er nemt at få hjælp hvis systemet på trods af ovenstående ikke opfører sig som forventet.

Eksempel på Digitalisering:

En virksomhed havde en udfordring med at skabe overblik over lagerflytninger som foretages med en gummiged.

I samarbejde med virksomheden udviklede Elite IT derfor en App, som sidder i gummigeden, og modtager data fra vejeceller i gummigeden, hver gang der vejes. Chaufføren skal blot vælge Fra-placering og Til-Placering, derefter samles vejningerne til en flytning som App’en automatisk overfører til Business Central (det tidligere Dynamics Nav / Navision). Sammen med lagerdata tidsstemples flytningen, samtidig med at der påføres en Geo-Placering i form af længde- og breddegrad fra App’en.

Da flytningerne indgår i en procesproduktion, er det vigtigt at der skabes en sporing fra flytningerne ind i produktionen til efterfølgende certificering af produktionen, og dette sikres via denne integrerede løsning som automatiserer flytningerne.

Krav:

Vejeceller og vejeterminal skal være installeret i Gummigeden.

Tablet/mobiltelefon med Elite IT’s gummigedsapp skal være fysisk til stede i gummigeden.

Navision / Microsoft Dynamics 365 Business Central 365 er modtagende ERP system.

Funktionalitet:

 1. Chaufføren opretter en flytning, eller denne kan være planlagt fra centralt hold (fra-placering,Til-placering, Vare)
 2. Chaufføren starter flytningen, og vejningerne fra vejeceller på Gummigeden registreres automatisk på flytningen
 3. Start og stoptidspunkt samt geolokation registreres. Alle individuelle vejninger registreres
 4. App’en kan køre offline, data synkroniseres løbende og når der opnås dataforbindelse.
 5. App’en kan arbejde med planlagte recepter (Blandinger).

Elite IT, lad IT hjælpe dig, vi er software snedkere og forretningsnørder med en stor passion for Dynamics NAV.