Afregningsmodel til biogas-anlæg

Før i tiden, og desværre nogen gange endnu, er afregning med leverandører på biogas-anlæg skemaført i store komplicerede Excel-ark, med rig mulighed for menneskelige fejl, hvilket nemt kan give grå hår i hovedet og sure leverandører. 

På et biogas-anlæg skal der holdes styr på en masse forskellige data, for at sikre korrekt afregning med leverandørerne. Det kræver nøje regnskabsføring med biomassen hele vejen igennem processen, fra det øjeblik det afhentes hos leverandørerne. Det kræver et nøje orkestreret sammenspil med vægte, laboratorieprøver, kørsel mm. 

Det har vi udviklet et modul til Dynamics NAV, som kan håndtere, således at du får alle delelementer, og derved hele processen, samlet ét sted med så få fejlkilder som muligt. 

Du kan naturligvis også opstille parametre efter, hvad værdier du afregner med dine leverandører efter, fx næringsværdi i gødningen, hvor meget rå biomasse de har sendt til dit anlæg og hvor meget gødning de har modtaget igen. 

Med et Dynamics NAV-system på dit biogasanlæg kan du komme fejlkilderne til livs, og få bedre samarbejde med dine leverandører. 

Leverandørportal

Vores leverandørportal er en samarbejdsfunktion, hvor din leverandører selv kan logge ind og bestille og aflyse afhentninger mm. 

Læs mere om leverandørportalen her

Vægtintegration 

Vi kan naturligvis integrere dine vægte, så du kan holde styr på input og output på dit anlæg. 

Læs mere om vægtintegration her

Integreret med kørselsplanlægning

Vi har integreret vores egen kørselsplanlægningsapp med vores afregningsmodel.

Læs mere om vores driver-app her

Automatisering af afregningen

Kom fejlkilderne til livs ved at automatisere så mange af afregningsprocesserne som muligt, og opstil dine egne unikke afregningsparametre i henhold til dine leverandør-aftaler. 

Fuldt integreret med Dynamics NAV

Vores afregningsmodel er naturligvis fuldt integreret med alle funktioner i Dynamics NAV, også bogførigen, således at afregningen sker til tiden.